Bible Readings - November, December 2019 & January 2020

1st November Philippians 2 5 – 11
2nd November Philippians 2 12 - 18
3rd November Philippians 3 3 – 8a
4th November Philippians 3 17 – 4.1
5th November Philippians 4 10 - 19
6th November Psalm 17 1 – 9
7th November Titus 1 1 – 9
8th November Titus 2 1 – 8, 11 - 14
9th November Titus 3 1 - 7
10th November Philemon 7 - 20
11th November 2 John 4 – 9
12th November 3 John 5 – 8
13th November Psalm 98
14th November Luke 18 35 - end
15th November Luke 19 1 - 10
16th November Luke 19 11 - 28
17th November Luke 19 41 - 44
18th November Luke 19 45 - end
19th November Luke 20 27 - 40
20th November Luke 23 33 - 43
21st November Luke 21 1 - 4
22nd November Luke 21 5 - 11
23rd November Luke 21 12 - 19
24th November Luke 21 20 – 28
25th November Luke 21 29 - 33
26th November Luke 21 34 - 36
27th November Matthew 24 36 - 44
28th November Matthew 24 45 - 51
29th November Matthew 25 1 - 13
30th November Matthew 25 14 - 30


 

1st December Isaiah 26 1 – 6
2nd December Isaiah 29 17 – end
3rd December Isaiah 30 19 – 21, 23 - 26
4th December Isaiah 11 1 – 10
5th December Isaiah 35
6th December Isaiah 40 1 - 11
7th December Isaiah 40 25 - end
8th December Isaiah 41 13 - 20
9th December Isaiah 48 17 - 19
10th December Matthew 17 10 - 13
11th December Matthew 11 2 - 11
12th December Matthew 21 23 - 27
13th December Matthew 21 28 - 32
14th December Luke 7 18b - 23
15th December Luke 7 24 - 30
16th December Psalm 67
17th December Psalm 72 1 – 5, 18 - 19
18th December Matthew 1 18 – end
19th December Luke 1 5 - 25
20th December Luke 1 26 - 38
21st December Luke 1 39 - 45
22nd December Luke 1 46 - 56
23rd December Luke 1 57 - 66
24th December Luke 1 67 – 79
25th December Luke 2 1 - 14
26th December Acts 7 51 - end
27th December 1 John 1
28th December Matthew 2 13 - 18
29th December 1 John 2 3 - 11
30th December 1 John 2 12 - 17
31st December 1 John 2 18 – 21
1st January Isaiah 63 7 – 9
2nd January Luke 2 15 - 21
3rd January 1 John 2 29 – 3.6
4th January 1 John 3 7 - 10
5th January 1 John 3 11 - 21
6th January Matthew 2 1 - 12
7th January 1 John 3 22 – 4.6
8th January Matthew 2 13 - end
9th January Hebrews 1 1 - 6
10th January Psalm 8
11th January Psalm 105 1 – 9
12th January Psalm 95 1, 8 - end
13th January Psalm 78 3 – 8
14th January Psalm 19 7 - end
15th January Psalm 40 1 - 12
16th January Psalm 110 1 - 4
17th January Psalm 111
18th January Psalm 110 1 - 4
19th January Psalm 40 7 – 10, 17
20th January Psalm 85 7 - end
21st January Psalm 47 1 – 8
22nd January Psalm 27 1, 4- 12
23rd January Psalm 98 1 – 7
24th January Psalm 40 1 – 4, 7 - 10
25th January Psalm 67
26th January Psalm 100
27th January Psalm 37 3 – 6, 40 - end
28th January Mark 4 35 - end
29th January John 2 1 - 11
30th January Mark 5 1 - 20
31st January Mark 5 21 - 42

 

 

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.